kaihileikkauksetKaihileikkaukset

Harmaakaihi

Harmaakaihi tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumista. Yleisin kaihimuoto on aikuisiän harmaakaihi. Fysiologisena ilmiönä mykiössä tapahtuu iän lisääntyessä aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka johtavat  linssin samentumiseen ja usein myös linssin paksuuntumiseen. Linssi samentuu jossain määrin kaikilla iän lisääntyessä. Yli 65-vuotiaista noin kolmanneksella ja yli 85-vuotiaista jo 70 prosentilla on näkökykyä alentavaa harmaakaihimuutosta.

Oireet

Harmaakaihin seurauksena silmän näkökyky ja värien erotuskyky heikkenee ja usein silmä muuttuu aiempaa likitaittoisemmaksi. Lukeminen ja hämärässä näkeminen vaikeutuu. Häikäisyvaiva lisääntyy. Likinäköistymisen seurauksena aiemmin lukulaseja tarvinnut saattaa nähdä lukea lehteä ilman laseja, mutta lopulta kuitenkin myös lukunäkö heikentyy harmaakaihin lisääntyessä.

Aiheuttaja

Ikääntyminen on yleisin syy harmaakaihin lisääntymiseen. Muita altistavia tekijöitä on mm. diabetes ja kortisonilääkitys (suun kautta otettu tai silmään paikallisesti käytetty).

Eteneminen

Harmaakaihin etenemisnopeus vaihtelee suuresti ja se on vaikeasti ennustettavissa, useimmiten kuitenkin kaihimuutokset etenevät vähitellen vuosien kuluessa.

Hoito

Harmaakaihin hoitona on kaihileikkaus. Leikkaus on aiheellinen, kun oireet haittaavat elämää ja laseillakaan ei oireisiin saada enää helpotusta.  Leikkausta edeltävässä esitutkimuksessa leikkaava lääkäri tekee perusteellisen silmätutkimuksen, jossa selvitetään harmaakaihin lisäksi mahdolliset muut silmäsairaudet ja arvioidaan leikkauksesta saatava hyöty.

Leikkaustekniikka ja jälkihoito

Ennen kaihileikkausta silmään laitetaan puhdistavia antibioottitippoja leikkausta edeltävänä päivänä. Kaihileikkaus tehdään tippapuudutuksessa, toimenpide on kivuton ja siitä kotiutuu samana päivänä. Leikkauksessa silmän pintaan tehdään alle 3 mm viilto, jonka kautta samentuneen linssin sisältö poistetaan ultraäänitekniikkaa apuna käyttäen. Tilalle asetetaan tekomykiö, jonka vahvuus on määritetty leikkausta edeltävässä mittauksessa. Tekomykiön valinnalla voidaan vaikuttaa leikkauksen jälkeiseen näkemiseen siten, että on mahdollista päästä jopa kokonaan eroon silmälaseista.  Jos kummassakin silmässä on kaihia, voidaan samalla kertaa leikata molemmat silmät.  Leikattu silmä näkee heti leikkauksen jälkeen ja näkö kirkastuu vielä päivien kuluessa. Leikkauksen jälkeen käytetään antibioottitippoja kolmesti päivässä viikon ajan ja NSAID-tippoja kerran päivässä kolmen viikon ajan leikattuun silmään. Noin kuukauden kuluttua leikkauksesta leikkaava lääkäri tekee lopputarkastuksen. Siinä tarkistetaan, että silmä on hyvin parantunut ja selvitetään mahdollinen silmälasien tarve. Turun Silmälaserissa sama leikkaava lääkäri tekee esitutkimuksen ja lopputarkastuksen. Saat lääkärin puhelinnumeron leikkauksen yhteydessä siltä varalta, että sinulle tulee kysyttävää.

Katso hinnasto