Linkit

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
122-vuotias tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla.

Käypä hoito
Duodecimin ja erikoislääkäri-järjestöjen Käypä hoito -hankkeen tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua.

Kuivatsilmat.net
Näillä sivuilla esitellään kuivasilmäisyyden oireet ja annetaan hoitovinkkejä.