Länkar

Pulssi
är en läkarstation i Åbo som har verkat redan i trettio år. Den är en av de största servicecentralerna inom den privata hälsovården i vårt land.

Den finländska läkarföreningen Duodecim
är en vetenskaplig förening som verkat i 122 år och som genom fortbildning, publikationer och stipendier arbetar för att utveckla läkarnas yrkeskompetens och praktiska arbete.

God medicinsk praxis
Duodecim och specialistläkarorganisationernas projekt för god medicinsk praxis (Käypä hoito) har som mål att ta fram nationella behandlingsrekommendationer som lämpar sig för Finland i syfte att förbättra kvaliteten på behandlingarna och minska variationerna inom behandlingspraxis.

Kuivatsilmat.net
På de här sidorna ges information och behandlingstips gällande torra ögon.