Så här går det till när du kommer på linsoperation

1 Gratis preliminär bedömning

Om du vill kan du komma in på en preliminär bedömning hos ögonkirurgen före förundersökningen för att avgöra om en laseroperation är lämplig för dig. Bedömningen är frivillig och det går också bra att beställa tid direkt till förundersökningen.

2 Förundersökning

Före ingreppet gör den opererande ögonläkaren en förundersökning. Undersökningen fokuserar särskilt på olika faktorer som påverkar operationen, men inkluderar också en grundlig undersökning av ögonens hälsa.

Utifrån undersökningen fattar man beslut om behandlingen och gör upp en behandlingsplan tillsammans med patienten. Förundersökningen tar ungefär en timme, eftersom man förutom själva undersökningarna behöver tid att i lugn och ro diskutera synbehov, risker och alla frågor kring behandlingen med patienten. Undersökningen görs med expanderad pupill för att ögonbottnen ska kunna undersökas noggrant.

Saker att tänka på när du kommer till förundersökningen:

  • Ta med dig dina gamla glasögonrecept och glasögonkort och givetvis även dina nuvarande glasögon. Ta även med dig ditt FPA-kort och en lista över alla läkemedel du använder.
  • Innan förundersökningen får du inte använda mjuka kontaktlinser på en vecka, halvhårda linser på två veckor och hårda linser på tre veckor. Om du ändå använt kontaktlinser under tiden måste du tala om det för läkaren. Även då kan förundersökningen göras, men resultatet av hornhinnans topografiundersökning kontrolleras eventuellt vid ett annat tillfälle före operationen.

Efter förundersökningen rekommenderar vi den lämpligaste operationsmetoden för dig. Laseroperation är det vanligaste sättet att korrigera brytningsfel som försämrar synen, men i vissa fall kan en linsoperation ge bättre resultat.

3 Linsoperationer

Vid en linsoperation ersätts ögats egen lins med en artificiell lins. Vilken typ av lins som ska användas avgörs efter förundersökningen. Den artificiella linsen kan antingen vara multifokal eller monofokal. Med en multifokal lins ser båda ögonen bra på både långt och nära avstånd, vilket ger utmärkt stereosyn samt mycket bra lång- och närseende. Om man använder monofokal lins som gör att båda ögonen ser mycket bra på långt avstånd och har utmärkt stereosyn behövs dock läsglasögon för att se på nära håll.

Med monofokala linser är det även möjligt att slippa läsglasögon genom att välja linser som gör att ena ögat ser bra på långt avstånd och det andra på nära avstånd (så kallad Monovision). Då kan man behöva svaga läsglasögon för att se riktigt liten text men kan läsa tidningen normalt utan glasögon. Multi- och monofokala linser kan även användas för att behandla astigmatism.

Dagen före operationen ges rengörande antibiotiska ögondroppar.

Operationen utförs i en operationssal. Styrkan på den artificiella linsen mäts på operationsdagen eller tidigare, beroende på vad man kommer överens om vid förundersökningen.

En sköterska tar emot dig på operationsdagen och berättar om efterbehandlingen. En liten lamell som innehåller läkemedel placeras under nedre ögonlocket för att få pupillen att expandera. En anestesiolog deltar i operationen och övervakar din hälsa under operationen. Under operationen bedövas ögat med ögondroppar. Ingreppet tar ungefär 20–30 minuter per öga. Operationen är smärtfri såväl under som efter ingreppet. Eventuellt kan man få en tillfällig känsla av att ha skräp i ögat. Synen återställs snabbt.

I samband med förundersökningen får du recept på ögondroppar som ska användas före och efter operationen. Reservera 2–3 timmar för sjukhusbesöket på operationsdagen. Vid eventuella problem eller frågor finns ögonkirurgen som opererat dig anträffbar även efter operationen.

Saker att ta hänsyn till när du kommer till operationen:

  • Om du är över 60 år gammal behöver du ta EKG om det inte gjorts inom tre månader före operationen. Det kan göras till exempel på hälsovårdscentralen eller företagshälsovården (med remiss från läkaren).
  • Använd inte smink eller parfym/rakvatten före ingreppet.
  • Undvik alkohol kvällen före operationen.
  • Duscha och tvätta håret kvällen före operationen, eftersom du inte får tvätta håret på en vecka efteråt.
  • Använd antibiotikadropparna som läkaren ordinerat dagen före operationen.

4 Efterbehandling och återhämtning

Återhämtningen efter operationen går vanligen snabbt och synen återställs inom kort. Kvällen efter operationen kan det kännas som om du har skräp i ögat. I samband med operationen fästs genomskinliga skyddskåpor över ögonen med tejp som du kan ta bort följande morgon. Skydden används nattetid i en veckas tid. Ögondroppar används vanligen i tre veckor efter operationen, en gång om dagen.

Undvik att gnugga dig i ögonen i en månad efter operationen. Undvik tunga lyft i två till tre veckor. Sjukskrivningen är vanligtvis 3–4 veckor, beroende på arbetet.

5 Efterkontroller och uppföljning

Det första kontrollbesöket sker en vecka efter linsoperationen. Därefter görs kontroller en månad och ett år efter operationen. Vid efterkontrollerna säkerställer läkaren att ögat läkt som det ska och att den artificiella linsen sitter där den ska.

6 Betalning

Betalning kan göras med kontanter eller bankkort efter operationen. Visa upp FPA-kortet vid kassan för att få FPA-ersättningen avdragen från slutsumman.