Starroperationer

kaihileikkaukset

Grå starr

Grå starr eller katarakt betyder grumling av ögonlinsen. Grå starr uppträder vanligen som en åldersförändring. Som fysiologiskt fenomen förändras ämnesomsättningen i linsen med åldern, vilket kan leda till att linsen blir grumlig och ofta tjockare. Grumling av linsen är något som händer alla ju äldre man blir. Grå starr som försämrar synen förekommer bland ungefär en tredjedel av alla 65-åringar och hela 70 procent av alla 85-åringar.

Symtom

Grå starr leder till en försämrad syn och förmåga att urskilja färger. Ofta blir man även mer närsynt. Det kan vara svårt att läsa eller se i dåligt ljus. Man blir även lättare bländad. Närsyntheten kan leda till att personer som tidigare behövt läsglasögon kan läsa utan glasögon, men senare försämras även närseendet när starren tilltar.

Orsak

Åldern är den vanligaste orsaken till grå starr. Andra bidragande faktorer är bland annat diabetes och kortisonläkemedel (oralt eller som lokalbehandling i ögat).

Sjukdomsförlopp

Hur snabbt grå starr utvecklas varierar mycket och är svårt att förutsäga, oftast sker förändringen dock långsamt under loppet av flera år.

Behandling

Grå starr behandlas med operation. En operation blir aktuell om symtomen börjar orsaka besvär i vardagen och glasögon inte längre är till hjälp. I förundersökningen före operationen gör läkaren som opererar en grundlig ögonundersökning för att utreda eventuella andra ögonsjukdomar och bedöma nyttan av operationen.

Operationsteknik och efterbehandling

Dagen före starroperationen används antibiotikadroppar som rengör ögat. Operationen utförs med bedövningsdroppar, är smärtfri och du kan åka hem samma dag. Under operationen görs ett litet snitt på hornhinnan (under 3 mm). Därefter avlägsnas den grumliga linsen med hjälp av ultraljudsteknik. Linsen ersätts sedan med en konstgjord lins, vars styrka har fastställts i en mätning före operationen. Genom att välja rätt konstgjord lins är det möjligt att slippa använda glasögon helt och hållet efteråt. Om man har starr i båda ögonen kan de opereras samtidigt. Synen återställs genast efter operationen och förbättras ytterligare efter några dagar. Efter operationen ska du använda antibiotikadroppar tre gånger om dagen under en vecka och NSAID-droppar en gång om dagen i tre veckor i det opererade ögat. Ungefär en månad efter operationen gör den ansvariga läkaren en slutkontroll. I slutkontrollen försäkrar man sig om att ögat har läkt och utreder det eventuella behovet av glasögon. På Turun Silmälaser är det alltid samma läkare som utför såväl operationen som förundersökningen och slutkontrollen. I samband med operationen får du läkarens telefonnummer och kan ringa om du har frågor.